Problemvrede er ikke en diagnose i ICD-10, der er det diagnosesystem der anvendes i Danmark og Europa. Heller ikke i det amerikanske DSM – IV.

Vrede er en naturlig følelse rettet mod nogen eller noget man oplever med vilje har gjort en uret. Som naturlig følelse er vrede ikke et problem. Tværtimod er det en effektiv, og for kommunikationen med andre, meget vigtig måde at udtrykke negative følelsesmæssige oplevelser på. Vrede kan også motivere til at finde løsninger på problemer og hjælpe en til at kæmpe videre når det er svært.

Men hvis vreden er for voldsom, og hvis den fører til aggressiv adfærd, kan den blive problematisk. Den kan komme i vejen for den enkeltes mål og være i uoverensstemmelse med hans værdier. Problemvrede kan også være en belastning for personens omgivelser. Det kan give problemer i familien, fritiden og på arbejdet. Endvidere er der sammenhæng mellem problemvrede og forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme.

Hvis man oplever problemvrede kan samtaler hos en kognitiv adfærdspsykolog hjælpe. Et samtaleforløb vil typisk benytte tre strategier, der hver tilpasses klientens specifikke vanskeligheder og problemstillinger. De tre strategier er afspænding, kognitiv terapi og adfærdstræning.

Klienten introduceres til, trænes i, og øver såkaldt progressiv afspænding som fører til afspænding af kroppen. Øvelserne fører også til øget bevidsthed om hvor i kroppen og hvor meget man spænder op. Klienten tilbydes også opmærksomhedstræning og mindfulness meditation.

I terapien arbejdes der med automatiske vredestanker, deres sammenhæng med underliggende følelser, leveregler og basale antagelser om selv og omverden. Gennem registrering, forstålse, indsigt, accept og motivation for forandring planlægger og udfører klienten adfærdseksperimenter hvor ny adfærd og nye strategier trænes.

Når klienten lykkes med afspænding, får opbygget og trænet alternative selvunderstøttende tanker, og efterhånden træner nye adfærdsmønstre, oplever han effekten; mindre vrede.

I afsluttende tests ses det ofte at behandlingen giver stor forbedring i oplevet livskvalitet, forbedret humør og reduktion af evt. stress-symptomer. Og det er da også det som klienterne selv fortæller når de mærker effekten af behandlingen.