Første samtale – udredning, problemliste og mål – i samarbejde med klienten

Ved første samtale foretages i samarbejde med klienten en afklarende udredning af vanskeligheder, problemer og disses sværhedsgrad. Der udarbejdes en prioriteret liste over det klienten vil arbejde med, hvor længe forløbet påregnes at skulle vare, hvor ofte samtalerne skal ligge, hvilke mål der skal være for forløbet og hvordan det kan måles at de nås.

 

Oversigt over behandlingsområder

Affektive Lidelser

Afhængighed/misbrug

Agorafobi

Angst

Bipolar lidelse

Depression

Dysthymi

Fedme

Generaliseret angst

Helbredsangst (Hypokondri)

Kompliceret sorgreaktion

Kronisk depression

Kroniske sygdomme (CBT støtte og coaching)

Ludomani

OCD

Panikangst og agorafobi

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Problemvrede

Selvmordsrisiko

Skin Picking

Skizofreni

Socialfobi

Somatoforme tilstande

Spilafhængighed

Stress

Sygdomsangst

Anerkendte metoder

Terapien planlægges og struktureres efter det som forskning og erfaring har vist virker bedst. Dette gælder også valget af metoder og værktøjer. Det vil med andre ord sige, at den måde samarbejdet planlægges og udføres på sikrer størst mulighed for at klienten oplever at terapien afhjælper lidelser og vanskeligheder.

Alvorlige og komplekse lidelser og vanskeligheder som kræver samtidig behandling i sundhedssystemet

I udgangspunktet tilbyder jeg udredning, rådgivning og behandling af alle psykiske lidelser og vanskeligheder. Komplekse eller særligt alvorlige lidelser og vanskeligheder kan dog kræve samtidig behandling i – og samarbejde med – det øvrige sundhedssystem. F.eks. psykiater, psykiatrien og egen læge. Nogle gange anbefaler jeg efter udredning, at den egentlige behandling fortsættes i det ordinære sundhedssystem og at klienten henvises hertil gennem egen læge.

Litteratur

Ved udarbejdelsen af beskrivelserne af de enkelte lidelser, vanskeligheder og problemstillinger er der trukket på information og oplysninger fra:

Mikkel, A. og Rosenberg, N.K. (2012) Kognitiv Terapi – Nyeste Udvikling. Hans Reitzels Forlag.

WHO (1994) Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser – klassifikation og diagnostiske kriterier. Munksgaard Danmark.

www.apa.org