I ICD – diagnosesystemet som anvendes af sundhedssystemet i Danmark og Europa – skelnes der mellem “skadeligt brug” og “afhængighed” af psykoaktive stoffer.

For at “skadeligt brug” af psykoaktive stoffer er tilstede skal følgende kriterier være opfyldt:

-fysisk eller psykisk skade (herunder dømmekraft og adfærd)
-skaden er klart påviselig
-varighed på min. 1 måned eller gentagne gange inden for et år
-andre misbrugsdiagnoser kan udelukkes (herunder “afhængighed”)

For at “afhængighed” af psykoaktive stoffer er tilstede skal tre eller flere af følgende kriterier være opfyldt inden for det seneste år:

-trang
-svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte
-abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå
-toleransudvikling
-stoffet har dominerende rolle i priotering og tidsforbrug
-vedblivende brug trods erkendt skadespåvirkning

Forekomst
Misbrug er et omfattende problem og ca. 350.000 danskere er afhængige af alkohol. Det skønnes af Sundhedsstyrelsen i 2010 at 33.000 har et stofmisbrug. Ofte er misbruget fulgt af en eller flere psykiatriske diagnoser. Sammenhængen er tydelig og amerikanske undersøgelser har vist at:

-37% af dem med alkoholmisbrug også har stofmisbrug
-53% af dem med stofmisbrug har mindst en anden psykisk lidelse.
-60,7% med bipolar lidelser har misbrug
-47% med skizofreni har misbrug
-32% med unipolar depression har misbrug

Behandling
Kognitiv adfærdsterapi for misbrug tilrettelægges ift. klientens behov, styrker og svagheder. Misbruget udredes grundigt; hvilke typer stof indtages?, hvor længe har misbruget stået på?, hvilken funktion har det for klienten? og i hvilke situationer indtages det?

Omstændighederne omkring debut med misbruget undersøges også grundigt og om klienten har kunnet holde pauser i misbruget. Det undersøges hvordan klienten kunne afholde sig i perioden og hvad der fik ham til at genoptage misbruget. Det afklares om klienten har været i behandling tidligere og hvordan dette forløb har været; hvad har tidligere virket/ikke virket, hvorfor søger klienten hjælp aktuelt og hvor stor er motivationen forandring?

Aktuelle sociale situation og tidligere erfaringer og oplevelser afdækker om der er ressourcer i familie og netværk som kan udgøre en støtte i behandlingsforløbet eller der omvendt er fastholdende faktorer her.

Under den grundige udredning opnås en forståelse for og indsigt i evt. underlæggende psykiske lidelser.

Behandlingsforløbet er et empatisk samarbejde mellem klient og psykolog. Forløbet indeholder typisk følgende temaer/emner:

ambivalens
– motivationsfaser og motivationscirklen (førovervejelse, overvejelse, forberedelses-/beslutningsfasen, handlefasen, vedligeholdelsesfasen, tilbagefald).
– identifikation af risikosituationer
– stress-sårbarhedsfaktorer
– U-sving
– kognitive teknikker ved trang
– teknikker til at ændre adfærd
– tilbagefaldsforebyggelse
– mestringsplan