For ledere, medarbejdere og privatpersoner

opnå bedre work-life balance, performance og mindre stress

I mange virksomheder og organisationer ligger medarbejdernes stressniveau højt.

Den almindeligste reaktion hos dedikerede ledere og medarbejdere ved oplevet pres er at arbejde mere, længere og nedprioritere deres øvrige levede liv. Det forskyder work-life balancen, øger stressniveauet og risikoen for udbrændthed og egentlig stress-belastningsreaktion. Det kan forårsage øget fravær og i værste fald længere sygemeldinger.

Men ledere og medarbejdere bliver også mindre innovative og performer dårligere når de er udfordret på denne måde. Det påvirker dem selv, kollegaer og hele organisationen.

Et tegn på for højt stressniveau og dårlig work-life balance kan være trivselsundersøgelser der ikke er optimale. En dårlig stemning på arbejdspladsen. Eller højere sygefravær.

Derfor har jeg udviklet Danmarks måske grundigste, evidensbaserede psykologiske sundhedstjek.

Psykologisk Sundhedstjek er relevant for virksomheder som vil forebygge stress og udbrændthed blandt sine ledere og medarbejdere samtidigt med at optimere deres livskvalitet og performance. Det er også relevant for privatpersoner, der selv vil tage aktion på deres trivsel og livskvalitet.

Psykologisk Sundhedstjek måler, med mit sammensatte testbatteri baseret på forskningsudviklede og internationalt anerkendte tests (tests som typisk bruges i forskningsprojekter og undersøgelser) og min kliniske erfaring, hver enkelt leder, medarbejder eller privatpersons livskvalitet, humør, selvværd, stressniveau, udbrændthed, samt personlighedsmæssige styrker, sårbarheder og strategier til at håndtere pres.

Psykologisk Sundhedstjek foregår ved at hver leder, medarbejder eller privatperson får tilsendt tests som tager ca. 1 time at udfylde hjemme. Der aftales så en samtale på arbejdspladsen eller i klinikken, hvor jeg giver en-til-en feedback på testsresultaterne. Det hjælper hver leder, medarbejder eller privatperson til at blive mere bevidst om sin psykologiske sundhedstilstand. Med et mere objektivt mål og min rådgivning kan den enkelte leder, medarbejder eller privatperson tage ansvar, gøre noget for at forbedre sin work/life balance, reducere stressniveauet og øge livskvaliteten.

Det giver organisationen øget performance og mere innovative medarbejdere. Og hver leder og medarbejder forbedret livskvalitet. Sundhedstjekket udvikler også tilliden til virksomheden og organisationen, fordi der aktivt gøres noget for de ansatte uden at der forventes noget igen eller ledelsen samler fortrolige informationer ind.

Privatpersoner som tager tjekket vil også opleve, at det kan føre til bedre trivsel og højere livskvalitet.

Psykologisk Sundhedstjek er fortroligt; omfattet af min professionelle tavshedspligt som psykolog og der er kun tilbagemelding til den enkelte.

Psykologisk Sundhedstjek kan følges op af senere målinger, foredrag, kurser, workshops eller individuelle coaching- eller selvudviklingsforløb – alt efter ønsker og behov.

Psykologisk Sundhedstjek kan efter bestilling gennemføres inden for ca. 2 uger.

For bestilling, pris og muligheder for tilpasning af ydelsen til netop din virksomhed/ledere/medarbejdere/team ring til mig på 29 82 91 74 eller skriv mail til hyllconsult@protonmail.com

Privatpersoner kan bestille Psykologisk Sundhedstjek direkte i min online booking kalender.

Jeg ser frem til at arbejde for jer/dig.

Nikolaj Hyll, autoriseret psykolog

 

Leder og virksomhedsejer om Psykologisk Sundhedstjek

Før mine samtaler med Nikolaj kunne jeg mærke, at nogle ting i arbejdet drænede mine kræfter mere end andre. Jeg følte mig hurtigt udbrændt og havde problemer med at motivere mig selv til at løse de svære opgaver i min virksomhed. I andre situationer kunne jeg mærke at jeg lod mig stresse af ting, der ikke burde stresse mig så voldsomt, som det var tilfældet. Igennem en række test og nogle samtaler fik vi i fællesskab identificeret nogle ting der kunne arbejdes med. Nikolaj gav mig nogle værktøjer, som kunne hjælpe mig fremadrettet med at håndtere lignende situationer. Jeg kunne mærke, at Nikolajs baggrund gjorde at hans metoder og forklaringer var videnskabeligt underbyggede.”

Henrik, 46 år, Civilingeniør


Leder og virksomhedsejer om Psykologisk Sundhedstjek

Godt værktøj til at måle temperaturen på virksomhed, ejer og leder.”

Kim Backe, indehaver af Vinoble i Helsingør.