Nuværende arbejds- og særlige interesseområder

Privat praksis: Testning, udredning, afklaring, rådgivning og terapeutiske behandlingsforløb for selvbetalere og klienter med del- eller fuld dækning fra forsikringsselskab. Voksne og unge.

Coaching, selv- og personlighedsudviklingsforløb.

Kurser og udviklingsforløb for virksomheder, ledere og medarbejdere.

Undervisningsopgaver, konsulentydelser og kognitiv adfærdsterapeutisk supervision af psykologer og andre fagfolk.

Kurser og udviklingsforløb for virksomheder, ledere og medarbejdere.

Praktisk uddannelse til klinisk psykolog

Specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi på Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi, Region Hovedstaden Psykiatri.

Kursus i eksponering - opdaterende kursus ift. nyeste viden og evidens Center for Angst

Kursus i specialiseret kognitiv- adfærdsterapeutisk behandling af socialangst/socialfobi - opdaterende booster kursus ift. nyeste viden og evidens. Center for Angst.

Certificeringskursus og certificering i NEO - PI personlighedstest ved Hanna El-kholy, El-kholy Consult.

Uddannelse i EFT (Emotions Fokuseret Terapi), Level 1, v. Niels Bagge, Institut for Emotions Fokuseret Terapi, Roskilde.

Kursus i PE (Prolonged Exposure – Foa´s metode) til behandling af PTSD ved Casper Aaen, Center for dialektisk adfærdsterapi og PTSD.

Internt og eksternt klinisk trænings- og supervisionsforløb ved Kognitivt Psykolog Center, København.

Workshop i Attachment and Caring Behavior in CBT ved Professor Paul Gilbert, University of Derby.

Workshop i Sikring af kvalitet og kompetence ved Irene Oestrich, specialist og ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Kursus i Integration af kroppen i det terapeutiske arbejde (Somatic Experiencing, Neuro Affective Model) ved cand. psych. og specialist Tove Mejdahl, Roskilde.

Workshop i Kognitiv Adfærdsterapi (CBT Bootcamp 2.0, Using Mind over Mood, MOM2, to build core therapist and client skills) ved phd. Christine A. Padesky, Center for Cognitive Therapy, Huntinton Beach, California.

Workshop i Imagery (visualisering og mentale billedteknikker) i kognitiv adfærdsterapi – teori og praksis ved Emily Holmes, Oxford University & Kerry Young, University College London.

Workshop i behandling ved Sorg, Krise og Traumer ved Irene Oestrich, specialist og ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i Kognitiv Adfærdsterapeutisk Gruppeterapi ved Irene Oestrich, ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i Transdiagnostiske Metoder ved psykolog Colleen Cheng, Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Workshop i kognitiv Supervision ved psykiater Lasse Mosegaard Schmidt, Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i kognitivadfærdsterapeutisk behandling af Panikangst og Agorafobi ved Nicole Rosenberg, Psykiatrisk Center København.

Workshop i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af Depression ved Irene Oestrich, ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i kognitiv Omstrukturering ved psykiater og schematerapuet Sebastian Swane, ledende overlæge, Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i Interventionsformer i Kognitiv Adfærdsterapi ved Randi Meier Øibakken, Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i det Videnskabelige Grundlag i Kognitiv Adfærdsterapi ved professor Lars-Göran Öst, Karolinska Instituttet, Stockholms Universitet.

Workshop i Interpersonal Neurobiological Treatment and Mindsight ved Dr. Daniel J. Siegel, UCLA Department of Psychiatry.

Workshop i kognitiv adfærdsterapi for psykotiske tilstande og skizofreni ved professor Tony Morrison, Manchester University.

Workshop i Effective and efficient cognitive therapy for social phobia ved professor David M. Clark, Oxford University.

Workshop i Collaborative Case Conceptualization ved professor Willem Kuyken, University of Exeter.

Workshop i Cognitive-behavioural treatment of health anxiety ved professor Paul Salkovskis, University of Bath.

Seminar og workshop i Compassion Focused Therapy (CFT) ved professor Paul Gilbert, University of Derby.

Seminar og workshop i Cognitive Therapy for Eating Disorders ved Dr. Myra Cooper, University of Oxford.

Seminar og workshop i Schema Therapy for Personality Disorders ved Dr. Jeffrey Young, Columbia University.

Seminar og workshop i Breathworks anvendt ved behandling af kroniske smerter ved Gary Hennessey.

Diverse workshops i Mindfulness.

Tidligere erhvervserfaring

Privatpraktiserende psykolog i egen praksis siden 2013 med opgaver som beskrevet ovenfor.

Ansat psykolog hos Kognitivt Psykologcenter, Wattar Gruppen fra 2010 – 2014 med følgende arbejdsopagver: Testning, udredning, afklaring, visitationssamtaler og terapeutiske forløb for selvbetalere og henviste klienter med del- eller fuld dækning fra jobcenter, kommune eller forsikringsselskab. Alle psykologiske vanskeligheder og problemstillinger. Herudover udvikling og afholdelse af gruppeterapeutiske forløb – herunder angst og fobi gruppe, vredeshåndteringsgruppe samt medfølelsesfokuseret- og mindfulness baseret gruppe.

Human factors specialist, psykolog og projektleder på GTS Instituttet Force Technology, 2007 – 2010. Arbejdsopgaver: Undervisning, interviewing og observationer af samspillet mellem teknologi og mennesker for offentlige og private kunder. Anvendte psykologiske kvalitative og kvantitative metoder. Udviklingsprojekter støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og EU.

Seniorofficer i handelsflåden og på passagerfærger i nationalt og internationalt farvand.

Uddannelse

Cand. psych. (psykolog) 2007 fra Københavns Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet 2013.

Praktik ved Institut for Militærpsykologi i test-, udvælgelses- og krisepsykologisk sektion.

Bach. psych. 2005 fra Århus Universitet.

Skibsføreruddannelse 1997 fra Marstal Navigationsskole.