Nuværende arbejds- og særlige interesseområder

Privat praksis: Testning, udredning, afklaring, rådgivning og terapeutiske behandlingsforløb for selvbetalere og klienter med del- eller fuld dækning fra forsikringsselskab. Voksne og unge.

Coaching, selv- og personlighedsudviklingsforløb.

Kurser og udviklingsforløb for virksomheder, ledere og medarbejdere.

Kurser i mindfulness, compassion, angst og depression.

Tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere, socialrådgivere, socialcenter, speciallæger i psykiatri, praktiserende læger, fysioterapeuter, og social- og distriktspsykiatri. Psykologiske rapporter, statusattester og vurderinger.

Undervisningsopgaver, konsulentydelser og kognitiv adfærdsterapeutisk supervision af psykologer og andre fagfolk.

Kurser og udviklingsforløb for virksomheder, ledere og medarbejdere.

Praktisk uddannelse til klinisk psykolog

Specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi på Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi, Region Hovedstaden Psykiatri.

Certificeringskursus og certificering i NEO - PI personlighedstest ved Hanna El-kholy, El-kholy Consult.

Uddannelse i EFT (Emotions Fokuseret Terapi), Level 1, v. Niels Bagge, Institut for Emotions Fokuseret Terapi, Roskilde.

Kursus i PE (Prolonged Exposure – Foa´s metode) til behandling af PTSD ved Casper Aaen, Center for dialektisk adfærdsterapi og PTSD.

Internt og eksternt klinisk trænings- og supervisionsforløb ved Kognitivt Psykolog Center, København.

Workshop i Sikring af kvalitet og kompetence ved Irene Oestrich, specialist og ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Kursus i Integration af kroppen i det terapeutiske arbejde (Somatic Experiencing, Neuro Affective Model) ved cand. psych. og specialist Tove Mejdahl, Roskilde.

Workshop i Kognitiv Adfærdsterapi (CBT Bootcamp 2.0, Using Mind over Mood, MOM2, to build core therapist and client skills) ved phd. Christine A. Padesky, Center for Cognitive Therapy, Huntinton Beach, California.

Workshop i Imagery (visualisering og mentale billedteknikker) i kognitiv adfærdsterapi – teori og praksis ved Emily Holmes, Oxford University & Kerry Young, University College London.

Workshop i behandling ved Sorg, Krise og Traumer ved Irene Oestrich, specialist og ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i Kognitiv Adfærdsterapeutisk Gruppeterapi ved Irene Oestrich, ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i Transdiagnostiske Metoder ved psykolog Colleen Cheng, Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Workshop i kognitiv Supervision ved psykiater Lasse Mosegaard Schmidt, Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i kognitivadfærdsterapeutisk behandling af Panikangst og Agorafobi ved Nicole Rosenberg, Psykiatrisk Center København.

Workshop i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af Depression ved Irene Oestrich, ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i kognitiv Omstrukturering ved psykiater og schematerapuet Sebastian Swane, ledende overlæge, Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i Interventionsformer i Kognitiv Adfærdsterapi ved Randi Meier Øibakken, Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Workshop i det Videnskabelige Grundlag i Kognitiv Adfærdsterapi ved professor Lars-Göran Öst, Karolinska Instituttet, Stockholms Universitet.

Workshop i Interpersonal Neurobiological Treatment and Mindsight ved Dr. Daniel J. Siegel, UCLA Department of Psychiatry.

Workshop i kognitiv adfærdsterapi for psykotiske tilstande og skizofreni ved professor Tony Morrison, Manchester University.

Workshop i Effective and efficient cognitive therapy for social phobia ved professor David M. Clark, Oxford University.

Workshop i Collaborative Case Conceptualization ved professor Willem Kuyken, University of Exeter.

Workshop i Cognitive-behavioural treatment of health anxiety ved professor Paul Salkovskis, University of Bath.

Seminar og workshop i Compassion Focused Therapy (CFT) ved professor Paul Gilbert, University of Derby.

Seminar og workshop i Cognitive Therapy for Eating Disorders ved Dr. Myra Cooper, University of Oxford.

Seminar og workshop i Schema Therapy for Personality Disorders ved Dr. Jeffrey Young, Columbia University.

Seminar og workshop i Breathworks anvendt ved behandling af kroniske smerter ved Gary Hennessey.

Diverse workshops i Mindfulness.

Tidligere erhvervserfaring

Privatpraktiserende psykolog i egen praksis siden 2013 med opgaver som beskrevet ovenfor.

Ansat psykolog hos Kognitivt Psykologcenter, Wattar Gruppen fra 2010 – 2014 med følgende arbejdsopagver: Testning, udredning, afklaring, visitationssamtaler og terapeutiske forløb for selvbetalere og henviste klienter med del- eller fuld dækning fra jobcenter, kommune eller forsikringsselskab. Alle psykologiske vanskeligheder og problemstillinger. Herudover udvikling og afholdelse af gruppeterapeutiske forløb – herunder angst og fobi gruppe, vredeshåndteringsgruppe samt medfølelsesfokuseret- og mindfulness baseret gruppe.

Human factors specialist, psykolog og projektleder på GTS Instituttet Force Technology, 2007 – 2010. Arbejdsopgaver: Undervisning, interviewing og observationer af samspillet mellem teknologi og mennesker for offentlige og private kunder. Anvendte psykologiske kvalitative og kvantitative metoder. Udviklingsprojekter støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og EU.

Seniorofficer i handelsflåden og på passagerfærger i nationalt og internationalt farvand.

Uddannelse

Cand. psych. (psykolog) 2007 fra Københavns Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet 2013.

Praktik ved Institut for Militærpsykologi i test-, udvælgelses- og krisepsykologisk sektion.

Bach. psych. 2005 fra Århus Universitet.

Skibsføreruddannelse 1997 fra Marstal Navigationsskole.