Affektive lidelser er en samlende betegnelse for lidelser der spænder helt fra lette tilstande der er forbigående til de mere alvorlige tilbagevendende og langvarige sygdomme.

Affektive lidelser kendes ved at klienten oplever unaturlige forandringer i stemningslejet. Derudover oplever klienten forandringer i tænkning, følelser, motivation, adfærd, kropslige reaktioner og kropslige oplevelser. Klienter der har en affektiv lidelser har ofte andre psykiske lidelser. Ofte er det angsttilstande og misbrug.

Affektive lidelser medfører oftest at klienten fungerer dårligere socialt, oplever lavere grad af livskvalitet og har forøget selvmordsrisiko.

Lidelserne depression, dysthymi og bipolar lidelse hører under affektive lidelser i ICD – 10, som er det diagnosesystem sundhedssystemet anvender i Danmark og Europa.