Kognitiv adfærdsterapi er en form for psykologisk behandling som i forskning og erfaring har vist sig effektiv ved en række psykiske problemer og lidelser (f.eks. men ikke begrænset til); depression, angst, fobier, OCD, afhængighed, misbrug, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser og alvorligere psykiske sygdomme. Mange videnskabelige undersøgelser viser at kognitiv adfærdsterapi kan øge funktionsevnen og livskvaliteten betydeligt. I mange studier har kognitiv adfærdsterapi vist sig at være lige så virkningsfuld, eller mere virkningsfuld, end andre former for psykologisk terapi eller medicin.

Kognitiv adfærdsterapi er solidt funderet på såvel forskning som klinisk praksiserfaring. På den måde er kognitiv adfærdsterapi en teoretisk og praktisk tilgang til forståelse og behandling af psykologiske problemer og lidelser, som er solidt funderet på videnskabelige beviser. Det vil sige at tilgangens modeller og metoder er udviklet til at skabe forandring og at det er bevist at de også kan dette. På den måde er kognitiv adfærdsterapi unik i forhold til mange andre psykologiske tilgange og deres behandlinger.

Kognitiv adfærdsterapi er funderet på flere kerneprincipper:

1. Psykologiske problemer udspringer, delvist, af fejlbehæftet eller uhensigtsmæssig tænkning.
2. Psykologiske problemer udspringer, delvist, af indlærte mønstre af uhensigtsmæssig adfærd.
3. Mennesker der lider af psykologiske problemer kan lære bedre måder at håndtere deres problemer og vanskeligheder på – og dermed opleve forbedring i funktionsevne og livskvalitet.

Kognitiv adfærdsterapi gør en betydelig indsats for at ændre tankemønstre og tankemåder. Disse ændringsstrategier inkluderer:

4. At lære hvordan egne tankeforvrængninger/tankefejl (med følgende negative automatiske tanker og katastrofetanker) skaber problemer, at tanker ikke er facts og lære at forholde sig objektivt og realistisk til tanker.
5. At opnå bedre forståelse for andres adfærd, motivation og intentioner.
6. At bruge problemløsningsfærdigheder til at håndtere vanskelige situationer.
7. At lære og udvikle en højere grad af tillid til egne evner.

Derudover handler kognitiv adfærdsterapi også om at:

8. Konfrontere sig med sin angst i stedet for at undgå den.
9. Træne rolle-spil for at forberede sig på og træne at kunne håndtere problematiske/vanskelige interaktioner med andre.
10. Lære at berolige sit sind og afslappe/afspænde sin krop.

Ikke alle kognitive adfærdspsykologer bruger alle strategier, men de dygtige og erfarne kan anvende en eller flere teknikker fleksibelt inden for alle strategierne – tilpasset den enkelte klients problemer og mål. Psykologen og klienten samarbejder om at opnå en fælles forståelse af klientens problemer og udvikle en optimal behandlingsstrategi.

Kognitiv adfærdsterapi prioriterer at hjælpe klienterne til at blive deres egne terapeuter. Gennem øvelser i sessionerne og opgaver mellem sessionerne træner klienterne nye færdigheder, som lærer dem at ændre egen tænkning, håndtere svære følelser og ændre adfærd.

Kognitive adfærdspsykologer har fokus på hvad der er sker i klientens liv her og nu i højere grad end hvad der har ledt frem til problemerne. Selvfølgelig er det nødvendigt for klienten og psykologen at have en tilstrækkelig grad af fælles forståelse af klientens livshistorie. Men hovedfokus er på at kunne komme videre og udvikle mere effektive og hensigtsmæssige måder at håndtere livet på.