Nedenfor er der links til information om, og lister over, psykiatriske skadestuer fra regionernes egne hjemmesider. Disse skulle være opdateret, men der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer. I så fald kan der altid hentes info her:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Alarm-112-laegevagt-og-skadestuer/Psykiatriske-skadestuer

Ved behov for akut psykiatrisk hjælp – kontakt lægen, lægevagten eller psykiatrisk skadestue. Ved livsfarlige situationer ring 112.

Situationer med akut behov for psykiatrisk hjælp kan bl.a. være:

  • tab af kontrol

  • selvmordstanker

  • voldsom angst

  • reaktioner på en kriseoplevelse

  • abstinenser

  • svær depression

Informationer om psykiatriske skadestuer fra regionerne:

Region H:

https://www.psykiatri-regionh.dk/psykiatriguiden-hjaelp-til-patienter-og-paaroerende/jeg-har-brug-for-hjaelp/Jeg-har-brug-for-hjaelp-nu/doegnaabne-psykiatriske-akutmodtagelser/Sider/default.aspx?rhKeywords=psykiatrisk+skadestue

Region Sjælland:

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/raadgivning/akut-hjaelp/psykiatriske-akutmodtagelser/Sider/default.aspx

Region Midtjylland:

https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/aarhus-universitetshospital-psykiatrien/akut-psykiatri/

Region Nordjylland:

https://psykiatri.rn.dk/Afdelinger/Psykiatrisk-Skadestue

Region Syddanmark:

https://psykiatrienisyddanmark.dk/undersogelse-og-behandling/akut-hjaelp-og-behandling

Se mere om førstehjælp her:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-sygdomme/foerstehjaelp/

Download app om akuthjælp i Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.onlimited.dr&hl=da

Download app om akuthjælp i AppStore:

https://itunes.apple.com/dk/app/akuthj-lp/id673071589?l=da&mt=8